SLUTO s.r.o. - účtovníctvo a daňová kancelária Bratislava

SLUTO s.r.o. - účtovníctvo a daňová kancelária Bratislava

...nielen účtovníctvo

Záhradnícka 4151/27
811 07 Bratislava
IČO: 25595318
DIČ: SK4020287865

Informácie o kancelárii SLUTO s.r.o. - účtovníctvo a daňová kancelária Bratislava

Vedenie účtovníctva, daňová evidencia, vnašich kanceláriáchaju klienta, prípadnevzdialeným prístupom,hosťovanieúčtovného software, služby v oblastiach dane, mzdy, audit, daňové poradenstvo, zakladanie a správa spoločností,prenájom obchodnej adresyv SR aj v ČR,kanceláriemáme v mestách Praha , Brno a Bratislava.

 

Ponúkame služby v oblasti vedenia účtovníctva aj zjednodušená daňová evidencia a to akov našich kanceláriách, tak aju klienta, prípadne prostredníctvomvzdialeného prístupu, on-linehosťovanie účtovného software POHODAa ďalej služby v oblastiach dane, daňové priznanie, personalistika, mzdy, výpočet miezd, audit, daňové poradenstvo, organizačné poradenstvo, zakladanie a správa spoločností,prenájom obchodné adresys pôsobnosťou v ČR i v SR,kanceláriemáme v Prahe, Brne a Bratislave. Prax našej kancelárie je už 20 rokov. V súčasnej dobe máme 21 zamestnancov. Sme členmiSlovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Pobočka BRNO (CZ):

 

 

 

 

Pobočka PRAHA (CZ):

SLUTO s.r.o.,

Křenová 186/6

602 00 Brno 2

 

 

 

 

SLUTO s.r.o.

Týnská 1053/21

110 00 Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za služby SLUTO s.r.o. - účtovníctvo a daňová kancelária Bratislava

 

U väčšiny klientov máme stanovenú cenu mesačným paušálom, v ktorom sú už za splnenie podmienky obsiahnuté aj úkony spojené s uzatváraním mesiaca, štvrťroka, a predovšetkým účtovného obdobia. Ide o vyplnenie všetkých priebežných aj ročných daňových priznaní, spracovanie výkazu zisku a straty, rozvahy, príloh, prípadne prehľadov pre sociálnu správu a zdravotnú poisťovňu, pravidelné odovzdávanie všetkých vopred požadovaných ekonomických informácií a účtovných zostáv, podnikateľské a ekonomické poradenstvo a ďalej komunikácia a zastupovanie pred štátnymi orgánmi v oblasti účtovníctva a daní (v cene paušálu je zastupovanie za obdobia, ktoré spadajú do času účinnosti dohodnutej zmluvy).

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva od 55, - EUR bez DPH mesačne

 

Vedenie podvojného účtovníctva od 80, - EUR bez DPH mesačne

 

Ďalším spôsobom dohodnutia ceny môže byť využitie jednotlivých sadzieb z platného cenníka za hodinu práce, hodinu porady, cena za spracovanie priznaní, prehľadov, uzávierky, cestovné atď.

 

 

Čo je u nás aktuálne?

Keď niečo dobre viete a založíte si na tom svoje podnikanie, chcete sa tomu venovať naplno. Účtovníctvo, mzdy, dane a ďalšie nutná administratíva nie sú vaším odborom podnikania, ale nevyhnutnou súčasťou, ktorá vám však odčerpáva energiu, čas a zdroje. Ak tieto veci zveríte špecializovanej externej firme, ktorá je kompetentná a dôveryhodná, uvoľníte si ruky pre aktivity, ktoré viete najlepšie a ktoré vám generujú zisk. Potom môžete mať oprávnený pocit, že idete na 151%.

Kde nás nájdete?